Blog

 

Jak moc je pro nás dech důležitý? Již od početí, kdy jsme byli ve spojení s tou nejdražší, s mámou, bez dechu by to nebylo možné. Možná, že si nevzpomínáte na své první nadechnutí po příchodu na tento svět, ale všechny mámy si tento okamžik pamatují. V dnešní době nejen mámy, ale tátové, či rodina, která byla přítomna zázraku života,...

Mezi klíčové nástroje neboli způsoby péči o lidskou duši můžeme zařadit i alternativní způsoby péči o duši. Lze předpokládat, že mezi alternativní způsoby péče o duši zařadíme zejména relaxaci a meditaci.