Speciálně pedagogická praxe

V Přejete si zhodnotit dosavadní vývoj Vašeho dítěte, chcete Vaše dítě připravit na vstup do školy, předejít poruchám učení či chování, případně jejich důsledkům. Máte nějaký výchovný problém, nevíte, jak zvládnout období vzdoru, nebo máte stanovenou diagnózu, ale zkrátka nevíte, jak s dítětem pracovat? Nezoufejte!

Využít můžete tyto služby:

Pedagogická diagnostika, cílená příprava dětí předškolního věku

Posouzení školní připravenosti dítěte

Test rizik poruch čtení a psaní - posouzení školní zralosti - signály SPU na počátku školní docházky

Rozvoj dovedností a kompetencí v oblasti zrakové, sluchové, poznávací, motorické a sociální

Pedagogická intervence u dětí s ADHD a SPU

Trénink jazykových schopností dle Elkonina - předgrafémová a grafémová etapa

Speciálně pedagogické vedení pro předškoláky a děti s odkladem školní docházky

Grafomotorická cvičení

Prevence a možnosti ovlivnění rizikového chování u dětí

Relaxační techniky při práci s dětmi

Muzikoterapie

Poradenství pro rodiče

Přednášky, konzultace