Terapie, přednášky, konzultace

Terapie - individuální - pro dospělé i dětské klienty, párová, rodinná - integrativní Gestalt terapie. 


Konzultace v oblasti mezilidských vztahů, náročné životní situace, výchova dětí. 


Přednášky v humanitních oborech.