Terapie, přednášky, konzultace

Terapie - individuální, párové, rodinné. 

Konzultace v oblasti mezilidských vztahů, náročné životní situace, výchova dětí. 

Přednášky v humanitních oborech.