Psychoterapie, přednášky, konzultace

Psychoterapie - individuální - pro dospělé i dětské klienty od 12ti let, párová, rodinná - integrativní Gestalt terapie. 

Konzultace v oblasti mezilidských vztahů, náročné životní situace, výchova dětí. 

Přednášky v humanitních oborech.


Základní pravidla spolupráce:

Zachovávám úplnou mlčenlivost a diskrétnost o vás, vašich osobních údajích a informacích, které jsou během konzultace řečeny. Výjimkou je oznamovací povinnost ze zákona § 367 a § 368 trestního zákoníku.

Schůzku je potřeba objednat předem. Termín prvního setkání mohu poskytnout do dvou týdnů. Z domluvené konzultace se prosím omlouvejte nejpozději 24 hodin před jejím začátkem. V případě pozdějšího zrušení či nedostavení se Vás požádám o úhradu celé ceny sezení.

Řídím se etickým kodexem. Jsem pod pravidelnou supervizí zkušených kolegů.