Terapie, přednášky, konzultace

Terapie - individuální, párové. 

Konzultace v oblasti kondiční přípravy, jógy, zdravého životního stylu, mezilidských vztahů, náročné životní situace, výchova dětí. 

Přednášky v humanitních oborech.