Ceník

Platba je možná v hotovosti, nebo převodem na účet.


Speciálně-pedagogické služby (běžný rozsah 45 minut)

Diagnostika (posouzení školní zralosti a připravenosti, příznaky SPU, další)          600,-
Grafomotorické cvičení (cílená příprava dítěte na ŠD)                                             400,-
Elkoninův trénink                                                                                                          400,-       
Maxík.cz - Stimulační program                                                                                    400,-
Muzikoterapie                                                                                                               400,- 
Relaxační techniky                                                                                                       400,-
Poradenství rodičům, konzultace (u dětí, které nejsou v péči)                                500,-
Doučování                                                                                                                    400,-
Přednáška, workshop                                                                                                 Dle rozsahu.

Neuro-vývojová stimulace a terapie (běžný rozsah 45 minut)

Diagnostika (1. komplexní vyšetření)                                                               800,-                     

Neuro-vývojová stimulace (kontrola, nové cviky)                                          600,-

Psychoterapeutická praxe (fyzicky/on-line)

Individuální psychoterapie a poradenství (běžný rozsah 50 minut)                       900,-

Párová terapie (sezení cca 50 minut)                                                                      1.100,-

Párová terapie (sezení cca 90 minut)                                                                     1.200,-

Rodinná terapie (sezení cca 60-90 minut)                                                             1.200,- 


Jógová praxe (běžný rozsah 55-60 minut)

Skupinová lekce                                                                                                          140,-

Individuální lekce jógy                                                                                                900,-

Sestavení tréninkového plánu, kondiční příprava                                                     Dle požadavků klienta.

                                
Při konzultacích či józe mimo studio je k celkové částce připočítána i doprava. 
Prosím dodržujte čas svých konzultací, stejně tak i vyzvedávání dětí po diagnostice či terapii.  

Základní pravidla spolupráce:

Zachovávám úplnou mlčenlivost a diskrétnost o vás, vašich osobních údajích a informacích, které jsou během konzultace řečeny. Výjimkou je oznamovací povinnost ze zákona § 367 a § 368 trestního zákoníku.

Schůzku je potřeba objednat předem. Termín prvního setkání mohu poskytnout do dvou týdnů. Z domluvené konzultace se prosím omlouvejte nejpozději 24 hodin před jejím začátkem. V případě pozdějšího zrušení či nedostavení se Vás požádám o úhradu celé ceny sezení.

Řídím se etickým kodexem. Jsem pod pravidelnou supervizí zkušených kolegů.