Ceník


Speciálně-pedagogické služby (běžný rozsah 45 minut)

Diagnostika (posouzení školní zralosti a připravenosti, příznaky SPU, další)          600,-
Grafomotorické cvičení (cílená příprava dítěte na ŠD)                                             400,-
Elkoninův trénink                                                                                                        400,-       
Maxík.cz - Stimulační program                                                                                   400,-
Muzikoterapie                                                                                                             400,- 
Relaxační techniky                                                                                                      400,-
Poradenství rodičům, konzultace (u dětí, které nejsou v péči)                                 500,-
Doučování                                                                                                                   400,-
Přednáška, workshop                                                                                                 Dle rozsahu.

Neuro-vývojová stimulace a terapie (běžný rozsah 45 minut)

Diagnostika (1. komplexní vyšetření)                                                                          800,-                     Neuro-vývojová stimulace (kontrola, nové cviky)                                                      600,-

Psychoterapeutická praxe 

Individuální psychoterapie a poradenství (běžný rozsah 50 minut)                       900,-

Párová terapie (sezení cca 50 minut)                                                                      1.100,-

Párová terapie (sezení cca 90 minut)                                                                     1.200,-

Rodinná terapie (sezení cca 60-90 minut)                                                             1.200,- 


Jógová praxe (běžný rozsah 55-60 minut)

Dle ceníku Life Yoga studia - www.lifeyogastudio.cz.

Individuální lekce jógy                                                                                                800,-

Sestavení tréninkového plánu, kondiční příprava                                                     Dle požadavků klienta.

                                
Při konzultacích či józe mimo studio je k celkové částce připočítána i doprava. 
Prosím dodržujte čas svých konzultací, stejně tak i vyzvedávání dětí po diagnostice či terapii.