Dech, síla života

02.11.2020

Tentokrát na téma dech...

Jak moc je pro nás dech důležitý? Již od početí, kdy jsme byli ve spojení s tou nejdražší, s mámou, bez dechu by to nebylo možné. Možná, že si nevzpomínáte na své první nadechnutí po příchodu na tento svět, ale všechny mámy si tento okamžik pamatují. V dnešní době nejen mámy, ale tátové, či rodina, která byla přítomna zázraku života, tj. porod/narození dítěte. Nádherný moment života, síla dechu.

Dýcháme automaticky a nikdy by nás nenapadlo se nad tím pozastavit. Občas od někoho možná slyšíte, že je na konci dechu. Co to ale znamená? Dech je síla, která se může vytratit jako lusknutím prstů, proto ho vědomě udržujte a pracujte na něm. Níže přikládám pár tipů, na co se zaměřit. 


Dechem z těla odstraňujeme odpadní a stagnující látky, tudíž by se organismus měl dostat do rovnováhy, a také bychom měli získat životní sílu a energii, která nám často schází. Dechová cvičení a jóga jdou spolu ruku v ruce, dech lze považovat za základ jógové praxe.

V jógové praxi nazýváme vědomé dýchání jako pránajáma, volně přeloženo jako životní energie. Správný jógový dech začíná výdechem, na úplné vydechnutí navazuje hluboké nadechnutí a současně i přijmutí síly do celého organismu a vzduchu do plic.

"Jogín, který již prošel celou fází správného vdechování a vydechování, provádí koncentraci. A protože je po určité době školení schopen chápat životní sílu, manipuluje svým soustředěním právě s ní. Eviduje životní sílu vědomím a promítá ji do materiálu svého těla, které tak oživuje a povzbuzuje vyššími látkami, než může poskytnout dech." (Minařík 1991, s. 190)

Z hlediska dechu dělíme:

a) Dolní - abdominální (tj. břišní dech)

b) Střední - interkostální (tj. hrudní dech)

c) Horní - claviculární (tj. klíčkový dech)

Výše uvedené jednotlivé druhy spojujeme do jednoho komplexu dýchání - dýchání je plynulé a uvolněné. Po plném ovládání plného jógového dechu lze zařadit mezi dechové cvičení např. zádrž dechu po nádechu, zádrž dechu po výdechu či bhandy (uzávěry).

"Neumíme-li dávat, vydat, vydechnout, nemůžeme ani brát, přijímat či nadechnout. Naučíme-li se správně dýchat, můžeme pak dech efektivně využívat při těžkých duševních i manuálních pracích nebo sportovních výkonech." (Zikešová 2005, s. 12)

Dechové techniky využívá nejen jóga, ale celé spektrum sportů. Skrze svůj dech můžete přejít dále do meditace či relaxace. Pravidelný a vědomý dech se často využívá i v terapie při úzkostech, strachu či ataku.

Preventivně tak působte na své zdraví tím, co máte ve svých rukách a posilujete sami sebe.

Těším se na vaše odezvy.

Vaše Z.