Pomoc druhým

06.04.2018

Handicap je něco, co člověka omezuje, co snižuje kvalitu jeho života a co člověku stěžuje plně se rozvinout.
Handicap nemusíme chápat hned jako ztrátu končetiny, ale také nízké společenské postavení nebo nedostatečné rodinné zázemí. Ať chceme nebo ne, určitým způsobem je každý z nás handicapovaný. Zamyslete se a přemýšlejte. Každý z nás si nese nějaký zásadní okamžik, který nás natolik ovlivnil, že se to až nyní projevuje v našem životě.
Člověk má sklony hledat své štěstí a naplnění jen venku, mimo nás (např. v bohatství a ve svém životě spoléhat jen na majetek, postavení, konexe, sílu a moc), ale pohlédněte sobě do očí, ztište se a nalezněte svůj střed a sílu uvnitř vás. Všechno je pouze uvnitř vás!

Pokud ale zvolíte opačný směr - ruku v ruce s bohatstvím navíc mnohdy přichází ztráta soudnosti, sebestřednost, arogance, přehlížení druhých, pohrdání, ztráta empatie a soucitu. Bohatství tedy může zásadně ovlivňovat vztah k sobě samému, ale i vztah k druhým lidem: člověku může dávat falešný pocit důležitosti a nadřazenosti. Ale chyba lávky. Všichni jsme si rovni, bez ohledu na náboženské vyznání, pohlaví, etnikum, barvu pleti apod. 

Tzv. "Bohatství" je pro každého z nás něco jiného. Dalo by se definovat tím, že je to to, na čem člověk lpí.


Kdy naposledy jste udělali pro někoho něco jen tak a hlavně zadarmo (a ještě pro někoho cizího)? A bonus a také jste nepřemýšleli, co byste za pomoc chtěli a udělali to spontánně tak, jak vás navedla intuice? 
Možná právě pomoc ostatním, může být ten pravý klíč ke štěstí. Zkuste otevřít oči a podívat se na svět trochu jinýma očima. Očima, které vidí to, že jsme si všichni rovni a že jsme byli zrozeni pro bezpodmínečnou lásku (na kterou zapomínáme) a také pro to býti šťastní a pomáhat si navzájem. Kdyby to takto fungovalo, bylo by nám tady na Zemi báječně (a proto si svůj krátký pobyt nenechte zkazit a užijte si vše, co se právě tady a teď odehrává).

To je to pravé bohatství a štěstí! Je vhodné si totiž uvědomit, že v kůži člověka, kterému pomáháme, může být člověk z naší rodiny nebo právě my. V tu chvíli budeme potřebovat též pomoci.

Mezi fyziologické potřeby patří pocity lásky a bezpečí, proto je podstatné, abychom my jednotlivci začali bojovat proti absolutní ignoranci skutečných lidských potřeb!Pokud se vyvarujeme zbytečných soudů, pomoc se nám bude lépe dávat i brát.

Krásný pátek a také víkend!

S láskou. Z.