Karma - zákon příčiny a následku

12.04.2018
Karma je něco jako naše přísloví : Jak zaseješ, tak sklidíš. Karmu si lze představit jako souhrn činností člověka. Vše, co je člověk nyní, je následek jeho činností v minulosti i to, co nastane v budoucnu. V životě nedochází k něčemu jen tak, nic není náhoda. Vše má svou příčinu. Každá myšlenka, cit i skutek vychází z minulosti a bude nás ovlivňovat v budoucnosti. Karma patří mezi základní vesmírné zákony. Příčina, ať už ta největší, jako je vesmírný pohyb, či ta nejmenší, jako je pohyb ruky, se neobejde bez příslušného následku, stejné tak působí i karma (neviditelná a nepoznaná - spravedlivá a moudrá).


"Karma znamená činnost, nekonečný řetěz příčin a následků. Každý čin se stává zárodkem, příčinou činu následujícího... Karma se chová jako bumerang či ozvěna. Týž čin, který vyšleme do prostoru, se nám vrací několikanásobně zesílený."


"Tuto skutečnost si člověk běžně neuvědomuje. Pochopí ji zpravidla až tehdy, když je bumerangem zasažen. Stane-li se to v tomto životě, má možnost nejen události porozumět, ale i napravit chyby, jichž se dopustil. Vrátí-li se bumerang až v příštím životě, zůstanou mu zakryty souvislosti... U hledačů Pravdy, kteří již dosáhli určitého stupně duchovního vývoje, probíhá karmické vyrovnání často rychleji a také bolestněji." (Jana Musilová: Doteky jiné skutečnosti, str. 67).

Člověk je schopný přemýšlet sám nad sebou, nad svými vlastnostmi, charakterem, povahou a být i sám sobě zrcadlem. Tyto vlastnosti vlastně člověku pomáhají v sebereflexi a je mu umožněno ovlivnit jeho osud. Důležité však je své tělo a sebe poslouchat, nenechat se ovlivňovat ostatními. Ukážeme si na příkladu - Jste negativní, agresivní, vzteklý, často někoho kritizujete, pomlouváte, jste nespokojený s tím, co máte, toužíte po tom, co mají ostatní a divíte se po získání dané věci, že nejste šťastní? -> Automaticky se vám objevuje v životě hodně negativních aspektů - zřejmě nebudete pro svou negaci oblíbený společník, nedá se s vámi vyjít ani pořádně komunikovat, urážíte se, berete si vše osobně a další. Pokud činíte negativní činnosti a akce, nemůžete očekávat pozitivní odezvu. Zvláštní, že? Nelze očekávat pozitivní akce, pokud na nich nezačnete pracovat.

Jaký charakter, takový osud. Pokud chcete změnit váš osud, musíte se nejdříve změnit vy. Nekopejte kolem sebe. Nejdříve se musíte změnit vy, poté se vše ve vašem životě přeorganizuje samo. Nebojte se změny. Vše, co vyzařujeme, se k nám vrací. Člověk, který umí mluvit, a zvíře, které neumí, mají oba povahu a osobnost. Rozdíl je v tom, že zvíře si není vědomo sebe sama, nemůže se poznat, zatímco člověk se svým vysoce vyvinutým rozumem je schopný přemýšlet sám o sobě a svých vlastnostech, poznat a pochopit svůj charakter a být soudcem sebe sama. Tato schopnost mu umožňuje stát se pánem sebe samého a získat vládu nad svým osudem.

Člověk jako jednotlivec může pozorovat jak sám sebe tak i ostatní, svůj život a životy druhých a tímto způsobem může srovnávat sám sebe s ostatními ve vztahu k osudu. Při tomto srovnávání si všimne překvapivé zákonitosti a sice, že lidé, kteří jsou si podobní, mají podobné osudy. Jak pokračuje ve svém pozorování, uvědomí si, že příčinou dějů svého osudu je sám člověk, a pomaličku začne objevovat tajemství neviditelných vazeb a propojení. Objeví pravdu, kterou moudří lidé Východu nazývají zákonem karmy. Jednoduše řečeno tento zákon zní "jaký charakter, takový osud".

Tato schopnost mu umožňuje stát se pánem sebe samého a získat vládu nad svým osudem. 

A na závěr - nelze udělat v našem životě nic, aniž bychom nedali vzniknout další akci. I přesto, že na špatný čin jsme my už dávno zapomněli, zákon karmy nastolí přesně ten samý, ale úplně v jiné podobě.

Buďte lepším člověkem! 3-2-1 TEĎ! :-)